448
  • aaa
  • image

Od dnia 19 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ustawa określa zasady:

  • działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  • udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie,
  • nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania, oraz
  • działania Komisji Prawa Autorskiego.

Istotną zmianą wprowadzoną niniejszą Ustawą jest ograniczenie swobody zarządzania przychodami z praw przez organizację zbiorowego zarządzania. Przychody z praw do czasu ich wypłaty mają być zarządzane w interesie uprawnionych, na rzecz których te przychody zostały pobrane. Tak też przychody z praw mogą być przechowywane lub lokowane na rachunkach bankowych lub inwestowane w skarbowe papiery wartościowe lub obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto stworzono nową instytucję reprezentatywności organizacji zbiorowego zarządzania. Jeżeli zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na danym polu eksploatacji posiada więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją reprezentatywną jest ta, która w tym zakresie reprezentuje największą liczbę uprawnionych na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz umowy o reprezentacji. Stworzenie tej instytucji ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego dotychczas obowiązującego na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych domniemania, zgodnie z którym organizacja jest uprawniona do zbiorowego zarządzania prawami w zakresie udzielonego jej zezwolenia oraz posiada legitymację procesową w tym zakresie. Dotychczas powoływanie się na domniemanie było problematyczne w sytuacji dochodzenia roszczeń na rzecz uprawnionych, którzy nie powierzyli swoich praw żadnej organizacji. Na gruncie art. 5 Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do zarządzania prawami tego rodzaju uprawnionych upoważniona, a w przypadku obowiązkowego pośrednictwa organizacji zobowiązana będzie organizacja mająca status reprezentatywnej w odniesieniu do tych praw.

Nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Autor: Weronika Turek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.