451
  • image
  • aaa

Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku z dnia 10 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1185/16), orzekł, że ryczałtowy przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa, które są niezbędnym wydatkiem umożliwiającym prawidłowe używanie samochodu. Jest to pierwszy wyrok NSA odnośnie tego kontrowersyjnego zagadnienia. Organy podatkowe przyjmowały bowiem dotąd stanowisko niekorzystne dla pracowników, że koszty paliwa nie są ujęte w ryczałcie. Zdaniem organów wartość otrzymanego paliwa stanowiła dla pracownika odrębne świadczenie, dla którego należy ustalić odrębnie przychód podatkowy.