461
 • image
 • aaa

W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, którego działalność była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, że działalność gospodarcza jest dobrem prawnym charakteryzującym się wartością majątkową, gospodarczą oraz społeczną, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie regulacji zapewniającej warunki do zachowania ciągłości jej wykonywania.

Ustawa w szczególności reguluje:

 • zasady i sposób ustanowienia zarządu sukcesyjnego,
 • wymogi formalne pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego,
 • zasady ogólne dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego,
 • prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku,
 • zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego,
 • zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej,
 • stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym,
 • zasady dotyczące wygaśnięcia, odwołania zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji,
 • zakres pojęciowy przedsiębiorstwa w spadku,
 • krąg osób, którym przysługują prawa do przedsiębiorstwa w spadku,
 • zasadę ustalania wielkości udziałów w przedsiębiorstwie w spadku,
 • wykonywanie, przeniesienie, wygaśnięcie decyzji wydanych wobec przedsiębiorcy przez organ administracji publicznej,
 • kwestie związane z działalnością regulowaną i wpisami do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów.

 

Warto zwrócić uwagę, iż uchwalenie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma na celu nie tylko zapewnienie ciągłości jej wykonywania, ale i zabezpieczenie interesów osób trzecich: pracowników, kontrahentów, konsumentów i innych podmiotów związanych z przedsiębiorstwem.

Uchwalenie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej spowodowało konieczność dokonania nowelizacji aż 38 innych ustaw.

Autor: Weronika Turek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.