463
  • image
  • aaa

Od dnia 3 grudnia 2018 r. na terytorium państw UE stosuje się nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów.

Głównym celem wprowadzenia tej regulacji do unijnego porządku prawnego jest zapewnienie przez państwa członkowskie, by usługodawcy nie różnicowali klientów ze względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania czy też miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych ograniczeń dla sprzedawców, w przedmiocie ograniczeń wobec klientów sklepów internetowych:

  • zakaz przekierowywania klienta do wersji swojego interfejsu internetowego różniącego się od interfejsu internetowego, do którego klient pierwotnie starał się uzyskać dostęp,
  • zakaz różnicowania ogólnych warunków dostępu do towarów lub usług (zarówno online jak i offline),
  • niedyskryminacja klientów ze względów związanych z płatnością w ramach akceptowanych przez handlowca środków płatności.

Warto podkreślić, iż niniejsze rozporządzenie należy stosować do klientów sklepów internetowych tj. zarówno do konsumentów, jak i niektórych przedsiębiorców. Rozporządzenie znajdzie zastosowanie jedynie wobec przedsiębiorców, którzy nabywają towary i usługi jako klienci, tj. na własny użytek. Natomiast rozporządzenie nie znajdzie zastosowania jeżeli przedsiębiorca nabędzie towar lub usługę w celu dalszego odsprzedania, przekształcenia, przetworzenia albo innej czynności, która wpłynęłaby na system dystrybucji wykorzystywany na szeroką skalę w relacjach biznesowych z innymi przedsiębiorcami.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do usług audiowizualnych, detalicznych usług finansowych, w tym usług płatniczych oraz do sytuacji czysto wewnątrzkrajowych, gdy w obrębie jednego kraju członkowskiego są wykonywane lub mają miejsce wszystkie istotne elementy transakcji.

Autor: Weronika Turek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.