23
 • image
 • aaa

Kancelaria Peter Nielsen & Partners ma bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej dotyczącej transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji spółek, a także umów joint-venture. Nasza kancelaria uczestniczyła również w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a także doradzała w innych transakcjach związanych z rynkiem kapitałowym.

Kompleksowa obsługa prawna powyższych transakcji obejmuje m. in.:

 • analizę prawną spółek i innych podmiotów gospodarczych (due diligence),
 • doradztwo prawne w zakresie struktury transakcji oraz negocjowanie umów,
 • przygotowywanie umów sprzedaży udziałów (akcji),
 • przygotowywanie umów sprzedaży przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • przygotowywanie umów joint-venture,
 • przygotowywanie umów wspólników,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie połączeń, podziałów i przekształceń spółek,
 • zastępstwo prawne przed organami ochrony konkurencji w związku z fuzjami przedsiębiorców,
 • pomoc prawną z innych dziedzin prawa, związaną z ww. transakcjami, w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ochrony konkurencji.

Naszymi klientami są zarówno podmioty z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Współpracowaliśmy także przy transakcjach z tej dziedziny z międzynarodowymi kancelariami prawnymi koordynując fuzje/przejęcia spółek w Polsce wynikające z transakcji o zakresie międzynarodowym.

Nasi specjaliści: