8
  • image
  • aaa

Od początku swego istnienia Kancelaria konsekwentnie buduje swój wizerunek w oparciu o przejrzyste, rzetelne reguły postępowania zarówno wobec klientów, jak i własnych pracowników. W naszych działaniach kładziemy szczególny nacisk na własną odpowiedzialność w stosunku do wszelkich partnerów w biznesie.

Powyższe reguły zostały ujęte w pewien kodeks wartości, którego elementami są:

  • Niezależność - jesteśmy niezależni od zewnętrznych podmiotów. Jesteśmy nastawieni na chronienie integralności naszej firmy.
  • Aspekt międzynarodowości - zajmujemy się międzynarodowymi kwestiami prawnymi dążąc do jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb naszych klientów.
  • Specjalizacja – nasze kwalifikacje zawodowe są bardzo wysokie. Nadal jednak podnosimy nasze kompetencje, oczekując od naszych pracowników zarówno specjalizacji w określonej dziedzinie jak i umiejętności doradztwa w ogólnych kwestiach prawnych stanowiących elementy rutynowe w codziennych działaniach naszych klientów.
  • Zaangażowanie - angażujemy się w pełni we wszelkie aspekty zadań, jakie stawiają przed nami nasi klienci.
  • Jakość - nasze porady prawne odznaczają się nie tylko prawidłowością i poprawnością lecz również dopasowaniem do celów, potrzeb i zamiarów naszych klientów oraz możliwością ich zastosowania w praktyce.
  • Miejsce pracy z ludzką twarzą - wierzymy, że harmonia i rozsądne warunki pracy, jakie stwarzamy naszym pracownikom służą nie tylko poprawieniu ich jakości życia, lecz również interesom naszych klientów, którzy otrzymują najlepsze możliwe porady prawne zgodnie z powyższymi wartościami naszej firmy.